We take care

Çapak alma

Bewo testere hatları kullanılarak üretim sonrası işleme tabi tutulan metal borular birçok sektörde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin otomotiv sektöründe sayısız kısmi ürün kullanılıyor ve bu da üretim sonrası işlemi çok önemli kılıyor. İlk olarak uzunluk toleransı önemli bir faktör olduğu için ve ikinci olarak kısmi ürünlere bir işaret verilmesi gerektiği için. Metal bir üründe çapak alınırken, çapak alma makinesi borunun ucundaki iki fırça ile çalışır. Pah kırma işleminde, testereden sonra tanımlanmış bir kenar oluşturulabilir. Burada uzunluk toleransı, daha önemli bir rol oynamaktadır. Tolerans çok hassas bir şekilde belirlenebilmektedir.

Metal için en akıllı çözüm: çapak alma makinesiyle pah kırma veya çapak alma

Son işleme esnasında metal borunun her iki ucu da işlenir ve çapak alma veya pah kırma işlemi tercih edilebilir. Metal çapak alma işlemi (çapak alma olarak da adlandırılır), esas olarak bir borunun keskin kenarlarının çapak alma fırçasıyla çıkarılması işlemidir. Nihai ürün için gereksinimler daha da spesifik olduğunda, pah kırma işlemi mantıklı bir seçimdir. Pah kırmada, tanımlanmış bir son işlem vardır. Çapak alma işleminden biraz daha pahalı ve daha yavaş bir işlemdir. Çapak alma 7000 ürüne kadar yapılabilir ancak, daha az tanımlanmış şekilde gerçekleşir. Pah kırmanın önemli bir avantajı, uzunluk toleransının çok doğru bir şekilde belirlenebiliyor olmasıdır. Son olarak delme, son işleme seçeneklerinden biridir. Delme esas olarak ürün uçlarına kaynak veya anotlama için delikler veya tanımlanmış kenarlar sağlama işlemidir. Bir zımba nipeli vasıtasıyla boruda delikler oluşturulur.

Metalde yenilikçi şekilde çapak alma

Her testere hattı modüler olarak oluşturulabilir. Metalde yenilikçi şekilde çapak alma, pah kırma veya zımbalama işlemi ile ilgili olsun: tüm işlemler bu modüler yapının bir parçasıdır. Modülleri arka arkaya yapıştırarak her seferinde süreci biraz daha uzatmış olursunuz.

Hakkında daha ayrıntılı Üretim sonrası işlemler?

Bize ulaşin

İletişim

Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize ulaşın.

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.